Author Archives: WP_admin

Der indkaldes til generalforsamling i Aars Trim Motion søndag den. 28. januar kl. 11.00 i klubhuset på Sports Allé.
Dagsorden kan findes på klubbens hjemmeside: www.aarstrim.dk
Eventuelle forslag til generalforsamlingen afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før mødets afholdelse.
Tilmelding nødvendig på sekretaer@aarstrim.dk senest d. 23. januar

Generalforsamling dagsorden 2024 PDF

Bestyrelsen