Der indkaldes til generalforsamling i Aars Trim Motion søndag den. 6. juni kl. 10.00 i tennisklubbens lokaler på Sports Allé.

Dagsorden ifølge vedtægter, se vedtægter på klubbens hjemmeside: www.aarstrim.dk

Eventuelle forslag til generalforsamlingen afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før mødets afholdelse.

Husk Corona pas.

Tilmelding nødvendig af hensyn til maden og covid-19 restriktioner – på mail formand@aarstrim.dk – senest 3. juni 2021

                                                                                                                                                Bestyrelsen

Kære medlemmer
Det er nu ganske vist.. vi må løbe sammen igen ❤🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️
Tirsdag d. 2. Marts 2021 kl. 19.00 fra svømmehallen
Forholdsreglerne er iøvrigt:
– Vi er opmærksomme på, at vi max. må være 25
– Vi er opmærksomme på, at vi holder os udenfor og holder afstand.
– Mød kun op hvis du er frisk og rask.
– Klubhuset må kun anvendes til opbevaring og kortvarigt ophold.

Vi har endnu ikke mulighed for at afholde generalforsamling med de restriktioner der er pt.
Vi følger løbende udviklingen i Vesthimmerlands kommune, og forbeholder os ret til at aflyse træning, hvis vi ikke finder det forsvarligt.

Vi glæder os til at se jer igen 🏃🏃‍♀️🏃‍♂️🎉🇩🇰
 Bestyrelsen🥳

Bestyrelsen for Aars Trim Motion har besluttet at udskyde den årlige generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal finde sted inden udgangen af januar måned. Denne beslutning er truffet på baggrund af den nuværende corona situation.

Bestyrelsen finder det ikke forsvarligt at samle klubbens medlemmer, selvom vi følger alle forholdsregler mht. sprit og afstand. Foreløbig er generalforsamlingen udskudt på ubestemt tid. Så snart Corona situationen tillader det, vil bestyrelsen indkalde til generalforsamling efter de gældende tidsfrister i vedtægterne.


De siddende medlemmer i bestyrelsen fortsætter indtil en ny generalforsamling, med dertilhørende valg, kan finde sted.


Mvh Bestyrelsen