Aars Trim Motion Generalforsamling 2017

Der indkaldes til generalforsamling i Aars Trim Motion tirsdag den 31. januar 2017
Kl. 19.00 i klubhuset på Sports Alle 4

Dagsorden ifølge vedtægterne:

    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning
    3. Aflæggelse af regnskab
    4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Charlotte Larsen. Torben Johansen. Klaus Holk Jan Falden. Kim Schacht.
    5. Valg af 2 suppleanter
    6. Valg af revisor og revisorsuppleant
    7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
    8. Indkomme forslag
    9. Ændring af vedtægter.
    10. Eventuelt

Eventuelle forslag jævnfør punkt 8 skal afleveres til bestyrelsen senest 8 dag førgeneralforsamlingen.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op og overveje eget eller andres kandidatur til en post i bestyrelsen.
Medlemmerne opfordres til at fremsætte skriftlig forslag til generalforsamling, idet emner/forslag
diskuteret under punkt 10 ”eventuelt” IKKE kan besluttes jævnfør vedtægterne.

Bestyrelsen.