GENERALFORSAMLING 2022

Der indkaldes til generalforsamling i Aars Trim Motion søndag den. 30. januar kl. 12.00 i klubhuset på
Sports Allé.
Dagsorden ifølge vedtægter, se vedtægter på klubbens hjemmeside: www.aarstrim.dk
Eventuelle forslag til generalforsamlingen afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før mødets afholdelse.
Tilmelding nødvendig på mail: formand@aarstrim.dk

Dagsorden

Bestyrelsen