GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes til generalforsamling i Aars Trim Motion søndag den. 6. juni kl. 10.00 i tennisklubbens lokaler på Sports Allé.

Dagsorden ifølge vedtægter, se vedtægter på klubbens hjemmeside: www.aarstrim.dk

Eventuelle forslag til generalforsamlingen afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før mødets afholdelse.

Husk Corona pas.

Tilmelding nødvendig af hensyn til maden og covid-19 restriktioner – på mail formand@aarstrim.dk – senest 3. juni 2021

                                                                                                                                                Bestyrelsen