Kære medlemmer

Bestyrelsen for Aars Trim Motion har besluttet at udskyde den årlige generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal finde sted inden udgangen af januar måned. Denne beslutning er truffet på baggrund af den nuværende corona situation.

Bestyrelsen finder det ikke forsvarligt at samle klubbens medlemmer, selvom vi følger alle forholdsregler mht. sprit og afstand. Foreløbig er generalforsamlingen udskudt på ubestemt tid. Så snart Corona situationen tillader det, vil bestyrelsen indkalde til generalforsamling efter de gældende tidsfrister i vedtægterne.


De siddende medlemmer i bestyrelsen fortsætter indtil en ny generalforsamling, med dertilhørende valg, kan finde sted.


Mvh Bestyrelsen