Indkaldelse til generalforsamling Aars Trim Motion

Der indkaldes til generalforsamling i Aars Trim Motion søndag den. 26. januar kl. 12.00 i klubhuset på Sports Allé.
Dagsorden ifølge vedtægter, se vedtægter på klubbens hjemmeside: www.aarstrim.dk
Eventuelle forslag til generalforsamlingen afleveres til bestyrelsen senest 8 dage
før mødets afholdelse.

Bestyrelsen